Kidzsupplies

  • Levertijd 2-3 werkdagen
  • Gratis verzending boven €80 (NL)
  • Persoonlijke Service
  • |
  • |
  • Registreren

Algemene voorwaarden

1 Toepasbaarheid


1.1 Op alle bestellingen bij, aanbiedingen van en overeenkomsten met Kidzsupplies zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via www.kidzsupplies.nl te raadplegen.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.


1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kidzsupplies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kidzsupplies ingeschakelde tussenpersonen en derden.

 

2 Overeenkomsten

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kidzsupplies. Kidzsupplies is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kidzsupplies dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3 Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.


3.2 Kidzsupplies kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4 Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk:
a) Direct en online door middel van creditcard (Master en Visa). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. 
b) via iDeal: Als u bankiert via Internet bij een Nederlandse bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Tijdens het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert.

U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kijkt u op: www.ideal-betalen.nl

c) via Bancontact/Mister Cash: Als u bankiert bij een Belgische bank en in bezit bent van een Bancontact/Mister Cash card, dan kunt u voor deze betaalmethode kiezen. U wordt vervolgens doorgestuurd naar uw eigen bankomgeving of de bancontact app, waar u de betaling af kunt ronden.

d) via Sofort Banking:  Als u voor Sofort Banking kiest, wordt u automatisch naar het beveiligde betalingsformulier van Sofort geleid. De overschrijvingsgegevens worden automatisch overgenomen, zodat u slechts uw bank hoeft te selecteren en uw vertrouwde gegevens voor Internetbankieren hoeft in te voeren. Vervolgens geeft u de overschrijving met een bevestigingscode vrij. De gegevens worden gecodeerd aan uw rekening voor Internetbankieren overgedragen. Uw betaling wordt meteen verwerkt.

e)via PayPal: Indien u een PayPal account heeft, kunt u uw bestelling ook op een veilige manier afrekenen via PayPal.

f) via Overboeking. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Kidzsupplies te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

g) Onder rembours: U betaalt uw bestelling bij aflevering aan de chauffeur van postnl. Aan deze betaalmethode zijn extra kosten verbonden.

 

 

Indien u betaalt met betaalmethodes  a), b),c) of d)  zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Mollie Nederland.

 

4.2 De klant geeft Kidzsupplies toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

4.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kidzsupplies.

5 Levering

5.1 De levertijden staan bij ieder product apart vermeldt. Kidzsupplies streeft ernaar om producten binnen genoemde levertijden bij u af te leveren. Overschrijding van genoemde leveringstermijnen geeft u echter geen recht op schadevergoeding.


5.2 De uiterste levertermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve als de vertraging niet aan Kidzsupplies kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u  hiervan zo spoedig mogelijk, nadat u de bestelling geplaatst heeft, bericht.

6 Eigendomsvoorbehoud


De eigendom van geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kidzsupplies verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat  op het moment van de aflevering op u over.

 

7 Annulering en retourneren

 

7.1 Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan [email protected] . Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u het aankoopbedrag van uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Kidzsupplies het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk.

 

7.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst  geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Kidzsupplies berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Het product/de producten dienen onbeschadigd en in onbeschadigde, originele verpakking te worden geretourneerd. 


7.3 Hiertoe dient de koper, binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, schriftelijk contact op te nemen met [email protected]. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan, dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.


7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan aan de voorwaarden, vindt restitutie van het volledige orderbedrag plaats, uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Kidzsupplies.


7.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling, of binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Kidzsupplies is gerechtigd kosten aan  u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.  Annuleringen na deze periode worden niet geaccepteerd door Kidzsupplies.


7.6 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kidzsupplies zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kidzsupplies neemt in dit geval, na overleg, de retour verzendkosten voor haar rekening.


8 Communicatie, aansprakelijkheid  en bewijs


8.1 Voor misverstanden, verminking van gegevens/informatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kidzsupplies, dan wel tussen Kidzsupplies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kidzsupplies, is Kidzsupplies niet aansprakelijk.


8.2 De administratie van Kidzsupplies geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant, in een eventuele gerechtelijke procedure.

 

9 Overmacht

 

9.1 Kidzsupplies heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kidzsupplies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Kidzsupplies kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

10 Diversen

 

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kidzsupplies in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kidzsupplies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 


10.2 Kidzsupplies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.

Kidzspplies

Generaal van der Heydenlaan 28

7316 BC Apeldoorn


 
E: [email protected]
I: www.kidzsupplies.nl

T: +31 (0)55 751 91 30

T: +31 (0)6 38 50 58 97 

KvK  34268126

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kidzsupplies.

Onze merken

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Socialmedia

© Copyright 2024 Kidzsupplies - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »